Изчисляване размера на пенсиите

LudiMladi.bg | 14.04.08

Изчисляване размера на пенсиите
По данни на НОИ ето как се изчислява размерът на пенсиите:

I. Пенсия за осигурителен стаж и възраст
Размер на пенсията = (доход, от който се изчислява) х (осигурителен стаж в години / 100)
    *  при непълна година стаж месеците се разделят на 12 и полученият резултат се закръгля до втората цифра след десетичния знак

Осигурителният стаж от различни категории труд се превръща към стаж от трета категория труд (чл. 104 от КСО).

Доходът, от който се изчислява пенсията, се получава по следния начин:

Доход = (средномесечен осигурителен доход за страната за последните 12 месеца преди месеца на отпускане) х (индивидуален коефициент на лицето).

    * тази формула се прилага за пенсии, отпускани след 01.01.2004 г.; до тази дата се взема средномесечният осигурителен доход за страната за календарната година преди годината на отпускане на пенсията.

Индивидуалният коефициент на лицето се определя съобразно следните изисквания. За определяне на пенсията се представя осигурителният доход, върху който са внесени осигурителни вноски, за избрани от лицето 36 последователни месеца от последните 15 години трудов стаж преди 01.01.1997 г.
реклама
(ако през тези години няма прекъсване, това е периода 01.01.1982 г. – 31.12.1996 г.) и осигурителният доход, върху който са внесени осигурителни вноски, за времето след 01.01.1997 г. Изчисляват се две съотношения – за времето до 31.12.1996 г. (ИК1) и за времето след 01.01.1997 г. (ИК2):

ИК1 = (средномесечен осигурителен доход на лицето за избрания 36-месечен период) / (средномесечната работна заплата за страната за периода);

ИК2 = (средномесечен осигурителен доход на лицето за периода след 01.01.1997 г.) / (средномесечния осигурителен доход за страната за периода);

    * при определянето на ИК1 и ИК2 не се вземат предвид периодите, през които лицето не е било осигурявано за пенсия.

Общият индивидуален коефициент ИК се получава като среднопретеглена величина от ИК1 и ИК2:

ИК = (ИК1 х 36 + ИК2 х брой месеци) / (36 + брой месеци)

Всички множители във формулата за размера на пенсията могат да бъда посочени накратко така:

Размер = (СОД за страната) х ИК х (осигурителен стаж)

 
Ако така изчисленият размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3 от КСО е по-малък от минималния размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година – чл. 70, ал. 7 (а за пенсия по чл. 68, ал. 4 от КСО – по-малък от 85 на сто от размера по чл. 70, ал. 7), пенсията се определя в посочения защитен минимален размер.

II. Пенсия за инвалидност поради общо заболяване

Пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя също по посочения начин, но със следната особеност при определяне на осигурителния стаж. Ако към датата на инвалидизиране осигуреното лице е на възраст по-ниска от минималната възраст за съответната година за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3, разликата между неговата възраст и възрастта по чл. 68 се признава за осигурителен стаж. Тези признати години и месеци осигурителен стаж влизат във формулата за определяне размера на пенсията със следните коефициенти:

    * при намалена работоспособност над 90 на сто – 0,9;
    * при намалена работоспособност от 71 до 90 на сто – 0,7;
    * при намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто – 0,5.

При определяне размера на пенсия за инвалидност поради общо заболяване осигурителният стаж не се превръща от една категория към друга.

Ако така изчисленият размер на пенсия за инвалидност поради общо заболяване е по-малък от защитените минимални размери за този вид пенсия, пенсията се определя в следните проценти от минималния размер по чл. 70, ал. 7 КСО:

    * при намалена работоспособност над 90 на сто – 115 на сто;
    * при намалена работоспособност от 71 до 90 на сто – 105 на сто;
    * при намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто – 85 на сто.

 
III. Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест

При определяне размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест във формулата не участва продължителността на осигурителния стаж. Средномесечният осигурителен доход за 12-те месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножава по индивидуалния коефициент, изчислен по същата методика, и по следните коефициенти:

    * при намалена работоспособност над 90 на сто – 0,4;
    * при намалена работоспособност от 71 до 90 на сто – 0,35;
    * при намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто – 0,30.

Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест не може да бъде по-малък от размера, изчислен като за пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

Ако така изчисленият размер на пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест е по-малък от защитените минимални размери за този вид пенсия, пенсията се определя в следните проценти от минималния размер по чл. 70, ал. 7 КСО:

    * при намалена работоспособност над 90 на сто – 125 на сто;
    * при намалена работоспособност от 71 до 90 на сто – 115 на сто;
    * при намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто – минималния размер по чл. 70, ал.7

От 1 октомври 2007 г. минималният размер на пенсията по чл. 70, ал. 7 КСО е 102,85 лв.

Коментари 15 коментара Добави коментар
СИД
Публикувано на 31.08.2009
Заповедта за освобождването ми е от 17-и август т.г., значи на 16-и приключва осигурителният ми стаж. Моля някой от компетентните да ми обясни тези 16 дни, за които ще получа непълна заплата, как да ги сравня със СОДС за месеца, за да изчисля ИК? И как да пресметна съотношението СОД2 - СОДС2 за непълна година?
Логичното е да се подходи пропорционално, но може да има някои особености...
редакцията
Публикувано на 24.06.2008
Полученият размер на пенсията е месечен.
tinka, 59 г., varna
Публикувано на 20.12.2008
ot 26 .o1.68 g.do 22.03.93 g.trudow staj 16 g.4 meseca i 15 dni,posle sym pensionirana po bolest,wzimam pensiq 119.16 lv.srok na invalidnost 01.12.2009 g.,rodena sym na 19.06.49 g.
-trqbva li da se qwqwam na telk komisiq ili towa ]e e i moqta pensiq za nawar6eni godini za redowna pensiq?
Петрана, София
Публикувано на 20.09.2010
Мисля, че не, ако сте с постоянен осигурителен доход. Даже би се увеличил, ако базовият период (6 м. назад) осиг. доход е по-висок.
Надя
Публикувано на 20.06.2008
Полученият размер на пенсията е месечен или годишен?
Георгиев
Публикувано на 18.11.2010
Можете да сравните изчисленията, които правите на ръка с тези направени от програмата Пеняи Калк. Изичслява ИК, а и крайната пенсия и е много лесна за ползване.
Сайта на програмата е http://pensiacalc.com
vania, 59 г., candanski
Публикувано на 17.09.2010
Bolni4nite vklu4vat li se v iz4isliavaneto na pensiata
Митко, 63, Кърджали
Публикувано на 13.01.2010
До Райна от Варна

Това ще да е минималната, която дават понякога временно, за да оживееш докато изчислят реалната. :)
Нина Кръстева, 56 г., София
Публикувано на 12.08.2008
Индивидуалният коефициент на лицето се определя съобразно следните изисквания. За определяне на пенсията се представя осигурителният доход, върху който са внесени осигурителни вноски, за избрани от лицето 36 последователни месеца от последните 15 години трудов стаж преди 01.01.1997 г. реклама
(ако през тези години няма прекъсване, това е периода 01.01.1982 г. – 31.12.1996 г.)
За съжаление, при мен няма три последователни години, от които да се вземе дохода. Как се процедира в такъв случай?
Яна Младенова, 62 г., софия
Публикувано на 09.05.2011
до 31.12.2010 г. навърших 62 г. и се пенсионирах с 34г. 4 мес трудов стаж. Пенсионирането ми е по точковата система-до 31 декември 2010г. Имам 96 точки, вместо изискуемите 94. За останалите още 2 точки не получавам никакъв процент. За осигурителен доход 557 лв и стаж 34г.и 4 мес., т.е 96 точки, получих пенсия 214 лв. Само 4 месеца ми се смятат по 3 процента. Ако съм пенсионирана по точковата система, какво става с двете точки, които имам в повече от изискуемите 94?

Дежурен редактор:
За съжаление не можем да отговорим на въпроса ви, тъй като не сме специалисти в областта. Потърсете мнението на горещия телефон в НОИ.
райна, 60 г., варна
Публикувано на 08.01.2010
Не се притеснявайте бъдещи пенсионери,които не сте на работа и нямате трудов стаж.Днес получих решението си за пенсия.При 34 години трудов стаж и 380 лева среден осигерителен доход ми дадоха голяма пенсия 137 лв с 1 лв по голяма от социалната пенсия.Така че спете с9покойно тази пенсия ще я получите и без да сте осигурени.
Ренета, 57 г., Смолян
Публикувано на 07.02.2010
Писали сте колко е минималната заплата по чл.70,ал.7
от КСО,но мен ме интерисува колко е максималната?
artman
Публикувано на 06.09.2009
Вече съм наясно с начина на изчисляване на пенсията за ОСВ и с настоящето искам да спестя усилията на тези, които биха се опитали да отговорят на въпросите ми тук.
сеска, 39 г., гоце делчев
Публикувано на 02.02.2010
на58г . възраст и 41г тр. стаж може ли да се пенсионира
СИД
Публикувано на 01.09.2009
Не знам какво греша, но като прилагам формулата за ИК при ИК1 1.33 и ИК2 1.31 би трябвало да получа някаква "средно претеглена" цифра по средата, а получавам около 4 пъти по-голяма!
Блогосфера на Златната възраст

Реклама


Търсене
 ключова дума
пълно съвпадение
някоя от думите
всички думи
Абонамент


Реклама
СУДОКУ

Инструкции

Препоръчваме: Az-jenata.bg - списание за модерната жена Аз детето - детският портал

gemius